Logo Urzędu Gminy Ryjewo
Powróć do: Referat Organizacyjny

STYPENDIUM NAUKOWE

II PIĘTRO POKÓJ NR 24
STANOWISKO DS. OŚWIATY
OSOBA ODPOWIEDZIALNA: KAROLINA PODSIADŁA
TELEFON : 55  277 42 70 w. 23
ADRES MAILOWY: oswiata@ryjewo.pl

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW DO 30 WRZEŚNIA

Do wniosku o stypendium, należy dołączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów potwierdzających wskazane w nim osiągnięcia (wybitne wyniki w nauce lub osiągnięcia artystyczne).

Pliki do pobrania:

Wniosek o przyznanie stypendium naukowe.
Format: pdf, 124.15 kB