Logo Urzędu Gminy Ryjewo
Powróć do: Referat Organizacyjny

WNIOSEK NA ZAJĘCIE TERENU STANOWIĄCEGO WŁASNOŚĆ GMINY RYJEWO PRZEZ WESOŁE MIASTECZKO, CYRK, IMREZY ROZRYWKOWE*

PROCEDURA UZYSKANIA ZEZWOLENIA NA ZAJĘCIE TERENU STANOWIĄCEGO WŁASNOŚĆ GMINY RYJEWO PRZEZ WESOŁE MIASTECZKO,  CYRK, IMPREZY ROZRYWKOWE

 

Miejsce złożenia dokumentów 

Urząd Gminy w Ryjewie pokój Nr 9 , I piętro.

 

Telefon kontaktowy

55 277 4270 wew. 29

 

Adres e-mail

ug@ryjewo.pl, 

 

Sposób załatwienia

Na wniosek.

 

Termin załatwienia 

Uzależniony od terminu zajęcia terenu przez wesołe miasteczko, cyrk, imprezy rozrywkowe. 

 

Wymagane Dokumenty

Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie terenu stanowiącego własność gminy Ryjewo przez wesołe miasteczko, cyrk, imprezy rozrywkowe.

 

Czas realizacji

Uzależniony od terminu zajęcia terenu przez wesołe miasteczko,  cyrk, imprezy rozrywkowe.

 

Opłaty

Dzienne stawki brutto za 1 dzień zajęcia terenu:

a) wesołego miasteczka  do 5 dni  – 200zł

b) wesołego miasteczka  powyżej 5 dni – 150zł

b) cyrku -  200zł

c) imprez-rozrywkowych ( np. dmuchanych placów zabaw i inne) – 200zł

 

Opłata, o której mowa powyżej, będzie uiszczana w dniu podpisania umowy, przelewem na konto 

Gminnego Ośrodka Kultury w Ryjewie Nr 10 8300 0009 0070 1112 2000 0050

Uwagi

Zgoda na zajęcie terenu przez wesołe miasteczko lub cyrk następuje poprzez  zawarcie umowy cywilno- prawnej.

 

Podstawa prawna

1. art. 30 ust 1 i ust 2 pkt  3 ustawy z dnia   8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Jednolity tekst: Dz. U.  z  2022 r. poz. 559 ) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia  21  sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Jednolity tekst : Dz. U. z 2021 r. poz. 1899  z późn. zmianami).

2. Zarządzeniu Nr 56/22 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 27 maja  2022 r w sprawie zasad udostępniania nieruchomości stanowiących własność Gminy Ryjewo pod lokalizację imprez widowiskowo-rozrywkowych oraz pobieranie z tego tytułu opłat.

 

Załączniki:

 1. Wniosek o zajęcie terenu stanowiącego własność gminy Ryjewo przez Wesołe Miasteczko,  Cyrk , Imprezy rozrywkowe. 

Pliki do pobrania:

WNIOSEK -zajęcie terenu.docx
Format: docx, 14.21 kB