Logo Urzędu Gminy Ryjewo
Powróć do: Referat Organizacyjny

WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚWIADCZENIA RATOWNICZEGO, NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 17 GRUDNIA 2021 R. O OSP

I PIĘTRO POKÓJ NR 9
STANOWISKO DS. OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ, ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO, OBRONY CYWILNEJ
OSOBA ODPOWIEDZIALNA: Sylwia Lewicka
TELEFON : 55 277 42 70 w. 29
ADRES MAILOWY: s.lewicka@ryjewo.pl

Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy:
- WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚWIADCZENIA RATOWNICZEGO
- OŚWIADCZENIE TRZECH ŚWIADKÓW (SPEŁNIAJĄCYCH WYMOGI ART.50 UST.4i 5) WSKAZUJĄCHUCH JEGO UDZIAŁ W DZIAŁANIACH RATOWNICZYCH
- KLAUZULA RODO
UWAGA!
DO WNIOSKU NIE DOŁACZA SIĘ ZAŁĄCZNIKÓW W POSTACI PISEMNYCH OŚWIADCZEŃ TRZECH ŚWIADKOW, W PRZYPADKU GDY PAŃSTWOWA STRAŻ POŻARNA DYSPONUJE DANYMI POTWIERDZAJĄCYMI
BEZPOŚREDNI UDZIAŁ WNIOSKODAWCY W DZIAŁANIACH RATOWNICZYCH


Pliki do pobrania:

Klauzula dla członka OSP.pdf
Format: pdf, 118.49 kB
instrukcja_pomocnicza_dla_członków_OSP.pdf
Format: pdf, 191.58 kB