Logo Urzędu Gminy Ryjewo
Powróć do: Referat Organizacyjny

WNIOSEK W SPRAWIE DOWOZU DZIECKA/ UCZNIA NIEPEŁNOSPRAWNEGO DO PRZEDSZKOLA/ SZKOŁY/ OŚRODKA

II PIĘTRO POKÓJ NR 24
STANOWISKO DS. OŚWIATY
OSOBA ODPOWIEDZIALNA: KAROLINA PODSIADŁA
TELEFON : 55  277 42 70 w. 23
ADRES MAILOWY: oswiata@ryjewo.pl

 

 

TERMIN ZŁOŻENIA DO 20 SIERPNIA KAŻDEGO ROKU

Dokumenty do wniosku:

  • wniosek
  • do wglądu aktualne orzeczenie z poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego dziecka,
  • do wglądu jeśli posiada- aktualne orzeczenie o niepełnosprawności dziecka z powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności
  • skierowanie dziecka do kształcenia specjalnego w danym przedszkolu/szkole/ośrodku lub jeśli nie posiada skierowania- to zaświadczenie potwierdzające przyjęcie/uczęszczanie do przedszkola/szkoły/ ośrodka.Pliki do pobrania:

Wniosek w sprawie dowozu.
Format: pdf, 397.43 kB