Logo Urzędu Gminy Ryjewo
Powróć do: I – część nizinna

Jarzębina

Tereny dzisiejszej wsi nie były zasiedlone aż do XVIII wieku. Wcześniej obszary te podlegały komturowi z Gniewa, następnie weszły w skład Prus Książęcych.

W wyniku pruskiej reformy administracyjnej z 1818 roku stanowiła część powiatu kwidzyńskiego. W gminie Ryjewo od 1973 roku.

W XVIII wieku po przedłużeniu wałów na północ w okolice miejscowości Rudniki sprowadzono tu osadników.

Od nazwy miejscowej ‘zakątka szkód” powstała wieś Schadewinkel, następnie druga o nazwie Schulwise – w pierwszej przeważali katolicy, drugiej mieszkali mennonici, katolicy i ewangelicy.