Logo Urzędu Gminy Ryjewo
Powróć do: Dla mieszkańca

Zarządzenie kryzysowe

Ważne informacje

Wzywając pomocy dzwoń na numer alarmowy 112:

 • podaj możliwie dokładny adres, gdzie miało miejsce zdarzenie (jeśli nie znasz adresu, podaj charakterystyczne punkty, elementy krajobrazu itp.).,
 • co się stało: ilu jest poszkodowanych, w jakim są stanie, czy oddychają, czy są przytomni, jakie mają obrażenia,
 • podaj inne ważne informacje o zdarzeniu,
 • przedstaw się - podaj swoje imię i nazwisko, numer telefonu.

Pamiętaj! Nie rozłączaj się pierwszy. Po zakończeniu rozmowy osoba przyjmująca zgłoszenie może do Ciebie oddzwonić żeby spytać o dodatkowe informacje.

Nie blokuj numeru alarmowego dzwoniąc ze sprawami, które możesz załatwić w inny sposób. Numer alarmowy to nie jest informacja telefoniczna.

Sprawdź i zapisz inne potrzebne telefony interwencyjne: np. straży miejskiej, wodociągów, dostawców gazu i prądu, konserwatorów lub administratorów budynku, a jeżeli posiadasz polisę ubezpieczeniową - agenta ubezpieczeniowego.

Wyposażenie niezbędne w każdym domu:

 • apteczka: gaza opatrunkowa jałowa, sterylne bandaże (w tym dziane i elastyczne), taśmy przylepne (plaster bez opatrunku), plastry z opatrunkiem, nożyczki (najlepiej bez ostrych końców), chusta trójkątna, koc ratowniczy (folia NRC), termometr, środki aseptyczne (np. jodyna), środki przeciwbólowe, aspiryna, środki przeczyszczające, węgiel aktywowany, mydło, rękawice lateksowe oraz zapas lekarstw na przewlekłe choroby członków rodziny,
 • latarka na baterie (zapasowe baterie) lub dynamo, świece i zapałki,
 • zapasowe źródło energii do ładowania telefonu komórkowego (np. power bank),
 • gaśnicę lub koc gaśniczy,
 • worki foliowe, mocną taśmę klejącą,
 • wodę w plastikowych butelkach,
 • paczkowaną żywność o długim okresie przydatności do spożycia (np. konserwy mięsne, płatki śniadaniowe, zupy w proszku),
 • podstawowe narzędzia(młotek, kombinerki, śrubokręt, ostry nóż, siekiera),
 • zapasowe klucze do domu i samochodu.

Bezpieczne zachowania:

 • zapewnij dzieciom edukację na temat bezpieczeństwa, odpowiednią do ich wieku, a szczególnie dotyczącą zachowania na drodze, zachowania w stosunku do osób nieznajomych, psów i dzikich zwierząt, nie pozwalaj na zabawy i gry poza miejscami wyznaczonymi lub bezpiecznymi,
 • naucz dzieci dzwonienia na numer alarmowy 112 oraz jak zachować się, gdy się zgubią, dzieci powinny znać adres zamieszkania i numer telefonu kontaktowego do rodziców,
 • jeśli przebywasz w miejscu gdzie jest ryzyko, że dziecko może się zgubić ( duże skupiska ludzi np. plaża, centrum handlowe, imprezy masowe itp., ewakuacja, sytuacja zagrożenia) wyposaż dziecko w kartkę lub opaskę zawierającą dane dziecka i numer telefonu, w ostateczności napisz numer telefonu długopisem na zewnętrznej części dłoni,
 • każdy człowiek starszy lub niepełnosprawny powinien posiadać zalaminowaną kartę z numerem telefonu do kontaktu w razie wypadku i informacjami na temat stanu swojego zdrowia oraz przyjmowanych leków,
 • przygotuj oraz trzymaj w miejscu znanym wszystkim domownikom rodzinny plan na wypadek sytuacji kryzysowej:
 • przemyśl, jakie zagrożenia mogą ciebie dotyczyć,
 • czego możesz w przypadku ich wystąpienia potrzebować,
 • przygotuj kartkę z ważnymi numerami kontaktowymi,
 • wyznacz bezpieczne miejsce spotkania poza domem,
 • na czyją pomoc możesz liczyć i czy możesz komuś pomóc,
 • zapoznaj domowników z umiejscowieniem głównych zaworów gazu, wody oraz wyłącznikiem prądu.

Gdy ogłoszono ewakuację:

 • po ogłoszeniu ewakuacji nie wpadaj w panikę, jak najszybciej opuść zagrożony rejon- twoje życie jest najważniejsze,
 • nie narażaj życia w celu ratowania mienia, zostaw wszystkie przedmioty, które mogą spowolnić ewakuację,
 • po ogłoszeniu alarmu i zarządzeniu ewakuacji w obiektach publicznych np. centrach handlowych, kinach, stadionach, dworcach niezwłocznie kieruj się do wyjść ewakuacyjnych lub drogą wskazaną przez kierujących ewakuacją,
 • w trakcie ewakuacji nie korzystaj z wind,
 • przy silnym zadymieniu poruszaj się nisko przy podłodze oraz wzdłuż ścian, żeby nie stracić orientacji, co do kierunku ewakuacji,
 • w przypadku konieczności skoku z okna na rozstawiony przez Straż Pożarną skokochron czekaj na sygnał strażaka, by uniknąć skoku na innego człowieka lub nie całkowicie napełniony skokochron,
 • ewakuacja kończy się we wskazanym przez kierującego miejscu zbiórki, którego nie wolno opuszczać bez zgody osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.

 

Pliki do pobrania:

Punkty dystrybucji preparatu jodowego
Format: docx, 14.52 kB
Broszura informacyjna JOD
Format: pdf, 2.06 MB
Podręcznik RCB bądź gotowy
Format: pdf, 2.51 MB
Jodek Potasu - wydawanie.
Format: docx, 11.74 kB
Tlenek węgla - ważne informacje!
Format: docx, 13.65 kB